آموزش فعال کردن دامنه Domain Pending Validation
پس از ثبت دامنه های بین المللی و پس از وارد نمودن آدرس...
تغییر رابطه های مجاز شناسه کاربری
1) ابتدا مرورگر را باز نمایید و از...
اتصال ساب دامین به هاست دیگر
ممکن است نیاز داشته باشید تا همزمان از 2 هاست استفاده...
چگونگی ایجاد شناسه کاربری IR.
مراحل ایجاد شناسه کاربری (NIC Handle)  1) به...